LUCIDE ‚Äď SV√ćTIDLA, KTER√Ā ZAHŇėEJ√ć V√Ā҆ DOMOV

Sv√≠tidla belgick√© znańćky Lucide pŇôin√°Ň°ej√≠ na n√°Ň° trh inspiruj√≠c√≠ ŇôeŇ°en√≠ v osvńõtlen√≠. Ňėady modern√≠ch a klasick√Ĺch s√©ri√≠ nab√≠zej√≠ moŇĺnost dokonal√©ho dotv√°Ňôen√≠ bytov√Ĺch, kancel√°Ňôsk√Ĺch ńći exteri√©rov√Ĺch prostor, s ohledem na individu√°ln√≠ preference kaŇĺd√©ho z√°kazn√≠ka.

banners-h-pr-k-min
ZaloŇĺeno roku 1992

Svítidla LUCIDE

Sv√≠tidla belgick√© znańćky Lucide pŇôin√°Ň°ej√≠ na n√°Ň° trh inspiruj√≠c√≠ ŇôeŇ°en√≠ v osvńõtlen√≠. Ňėady modern√≠ch a klasick√Ĺch s√©ri√≠ nab√≠zej√≠ moŇĺnost dokonal√©ho dotv√°Ňôen√≠ bytov√Ĺch, kancel√°Ňôsk√Ĺch ńći exteri√©rov√Ĺch prostor, s ohledem na individu√°ln√≠ preference kaŇĺd√©ho z√°kazn√≠ka.

Design sv√≠tidel kop√≠ruje neust√°le postupuj√≠c√≠ v√Ĺvoj technologi√≠ a aktu√°ln√≠ch trendŇĮ v modern√≠m osvńõtlen√≠.

Hitem se stala i Ň°irok√° nab√≠dka hlin√≠kov√Ĺch sv√≠tidel, kter√© zaruńćuj√≠ dlouhou Ňĺivotnost a v√Ĺjimeńćnou kvalitu. Spoleńćnost klade dŇĮraz i na inovace v oblasti √ļspory energie. Pr√°vńõ ekologick√Ĺ aspekt znańćnńõ ovlivnil pouŇĺ√≠v√°n√≠ nejnovńõjŇ°√≠ch technologi√≠ √ļsporn√Ĺch svńõteln√Ĺch zdrojŇĮ a LED diod. Efektivita modern√≠ch z√°Ňôivek je v souńćasnosti na vysok√© √ļrovni a jejich postupn√© celospoleńćensk√© zav√°dńõn√≠ bude m√≠t v√Ĺrazn√Ĺ pozitivn√≠ vliv na naŇ°e Ňĺivotn√≠ prostŇôed√≠.

Atraktivn√≠ produkty znańćky Lucide poch√°zej√≠ z Belgie ‚Äď Antwerpy. Na ńćesk√©m a slovensk√©m trhu se prod√°vaj√≠ od zańć√°tku roku 2008. Sv√≠tidla Lucide jsou novinkou na naŇ°em √ļzem√≠ a svou dokonalost√≠ uspokoj√≠ i nejn√°rońćnńõjŇ°√≠ z√°kazn√≠ky.

Lucide koncern pro rok 2019 nab√≠z√≠ Ň°irokou paletu sv√≠tidel pro kaŇĺd√Ĺ typ dom√°cnosti, zahrady ńći kancel√°Ňôe, pŇôińćemŇĺ v sobńõ spojuje modern√≠ eleganci s klasick√Ĺm stylem. Design a funkcionalita sv√≠tidel kop√≠ruje neust√°le postupuj√≠c√≠ rozvoj technologi√≠ a trendŇĮ v osvńõtlen√≠.

Oblíbené produkty


Interi√©rov√© osvńõtlen√≠


Kolekce vnitŇôn√≠ho osvńõtlen√≠ zahrnuje Ň°irokou Ň°k√°lu z√°vńõsn√Ĺch sv√≠tidel, n√°stńõnn√Ĺch sv√≠tidel, stojac√≠ lampy, stoln√≠ lampy a stropn√≠ sv√≠tidla.

Pod√≠vejte se tak√© na jedineńćn√Ĺ sortiment dńõtsk√©ho osvńõtlen√≠ , koupelnov√©ho osvńõtlen√≠ i¬†na sv√≠tidla do ob√Ĺvac√≠ho pokoje.

Lucide se samozŇôejmńõ specializuje na LED sv√≠tidla.

V nab√≠dce sv√≠tidel nechyb√≠ ani rozŇôazen√≠ podle stylu a to tŇôeba vintage, cottage, retro, skandin√°vsk√Ĺ ńći industi√°ln√≠.


Venkovn√≠ osvńõtlen√≠

Zveme v√°s, abyste se bl√≠Ňĺe pod√≠vali na venkovn√≠ osvńõtlen√≠ a sv√≠tidla znańćky LUCIDE a inspirovali jste se.


Svńõteln√© zdroje


Lucide v√°m tak√© nab√≠z√≠ kompletn√≠ nab√≠dku svńõteln√Ĺch zdrojŇĮ. Opravdu jedineńćn√Ĺ a charakteristick√Ĺ je¬† sortiment stm√≠vateln√Ĺch vintage Ňĺ√°rovek.

Lucide
ńĆimelice 333
398 04 ńĆimelice
Zavolejte n√°m: +420 775 427 648

ZaŇ°lete n√°m e-mail: eshop@lucide.cz

¬©2020 VŇ°echna pr√°va vyhrazena